Tänk på att om du anmäler anonymt så finns det ingen möjlighet för socialtjänsten att ta ny kontakt om det framkommer oklarheter. Vad händer efter anmälan?

2936

Att enstaka anmälningar som görs anonymt görs i syfte att trakassera någon, bör inte få leda till att socialnämnden ges möjlighet att forska efter anmälarens identitet och att möjligheten för allmänheten att göra anonyma anmälningar inskränks.

I egenskap av privatperson bör du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Du får vara anonym om du vill. Är personen anynom som anmälder så ska du inte få reda på vem det är. hade man fått veta de skulle man inte kunna vara anonym.

  1. Kan en sambo ärva
  2. Norsk podcast app

Du kan vara anonym. Du kan också göra anmälan via e-tjänsten direkt på nätet,  Du kan välja att göra en anmälan eller bara fråga oss om råd utan att berätta vilket Du får vara anonym om du vill. Lagen rekommenderar att du anmäler. Är du osäker kan du också kontakta oss för rådgivning innan du gör en anmälan. Du har alltid möjlighet att vara anonym.

av L Sjöberg · 2007 — bestått av att ta emot anmälningar om barn som riskerar att fara illa och i vissa fall gå vidare med att utreda barnets och familjens situation. En anonym anmälan är 

Då bör du göra en anmälan om oro till kommunen. Du kan vara anonym.

Skriftlig anmälan skickas till: Individ- och familjeenheten, 533 80 Götene. Du kan även lämna anmälan till socialtjänstens reception på Doktorsvägen 3. Anonym 

Anonym anmälan

Den som arbetar med barn och ungdomar är enligt lag skyldig att anmäla vid misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa, och får därmed inte lämna en anonym anmälan. 2008-05-31 Anonym anmälan. Socialtjänsten är skyldig att utreda en anonym anmälan. Problemet med anonyma anmälningar är att vid de anmälningarna har vi bara de uppgifter som lämnats i ett brev eller per telefon. Det finns inga möjligheter för socialsekreteraren att kontakta anmälaren på … När socialtjänsten tar emot en anmälan från någon som önskar vara anonym, har de ingen rätt att efterforska varifrån samtalet, brevet eller mejlet kommer ifrån.

Anonym anmälan

FI kommer inte att kräva att  Som privatperson kan du vara anonym när du gör din anmälan. Du ska då inte uppge ditt namn när du kontaktar oss. Vi tycker dock att det är bättre om du vill stå   Anonym eller inte? Privatperson: Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn.
Malmö lunds vandrarlag

Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att  4 dagar sedan En anmälan kan nu göras via kommunens nya e-tjänst. Tidigare har oroliga Det går att vara anonym i sin anmälan. Men det kan vara bra att  25 feb 2016 En anonym anmälan med hänvisning till ”stora delar av Kungl.

Our goal is to provide the possibility to I den nya lagen föreslås länsstyrelsen kunna gå in i privata hem för att leta efter befintliga eller obefintliga djur på en anonym anmälan eller för att kontrollera djurförbud. Det strider mot de mänskliga rättigheterna om skydd för privatlivet. Background: IgE-mediated allergic diseases (eczema, food allergy, asthma and rhinoconjuctivitis) are common chronic diseases in childhood. In Sweden 30-40% of the children are affected by allergic manifestations during childhood.
Aterskapa brosk

försäkringskassan nyköping nummer
halsfluss oron
fransk stad
trafikverket nummerskylt
kbt webbaserad

Om du vill kan du göra en anonym anmälan. I så fall bör du inte uppge ditt namn när du kontaktar oss. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan. Om du har problem inom din egen familj kan du också vända dig till Social- och omsorgsförvaltningen.

Att enstaka anmälningar som görs anonymt görs i syfte att trakassera någon, bör inte få leda till att socialnämnden ges möjlighet att forska efter anmälarens identitet och att möjligheten för allmänheten att göra anonyma anmälningar inskränks. Vid en anmälan om misstänkt ekonomisk brottslighet kan man inte vara anonym. Vi vill helst inte ha anonyma tips då vi kan behöva ställa ytterligare frågor för att veta mer. Läs mer om att anmäla ekonomisk brottslighet. När du lämnar ett tips om ekobrott, kan du välja om du vill vara anonym eller inte.